ประกันสุขภาพนักเดินทางสำหรับการเดินทางไปทั่วโลก

คุ้มมครอง COVID-19 ซื้อออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ เหมาะกับการทำวีซ่า พลเมืองของทุกประเทศสามารถซื้อได้ ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือนจนไปถึง 100 ปี

travel
-37%
00:00:00
ส่วนลด
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ลูกค้ามากกว่า 2 654 000 คนให้ความไว้วางใจ
ดำเนินการเร็ว
จ่ายค่าชดเชยโดยอัตโนมัติ
ห่วงใยลูกค้า
ครอบคลุมค่าแท็กซี่ไปโรงพยาบาล

ทำไมต้องเลือกประกัน EKTA

 • ใช้ได้ทั่ว
  โลก
 • บริการลูกค้า
  24/7
 • ไม่มีข้อกำหนดแอบแฝง
  ในสัญญา
 • ซื้อกรมธรรม์
  ประกันภัยออนไลน์
 • ประกันคุ้มครอง
  COVID -19
 • ประสบการณ์กว่า 10 ปี
  ในอุตสาหกรรมประกันภัย
 • พนักงานมากกว่า 150
  คน
 • ไม่มีข้อจำกัดซ่อนเร้น
  ในการให้บริการทางการแพทย์

ประกันของเราเหมาะกับใครบ้าง

 • การทำวีซ่า

  กรมธรรม์ประกันภัยของเราเหมาะกับผู้ที่ต้องการทำวีซ่า Schengen และวีซ่าของทุกประเทศ

 • การพักผ่อนอย่างเงียบสงบ

  กรมธรรม์ประกันภัยของเราครอบคุลมค่ารักษาและค่าเดินทาง เหมาะกับคนที่ชอบความตัวเบา ผู้ที่ชอบการวิ่ง ว่ายน้ำ เล่นฟิตเนส และทัวร์ถ้ำ

 • การพักผ่อนอย่างตื่นเต้น

  ให้คุณได้รับ “การพักผ่อนอย่างเงียบสงบ” คุ้มครองการขับขี่จักรยานยนต์ การเที่ยวสวยนน้ำ สถานที่ท่องเที่ยว การขี่ม้าและจักรยาน โต้คลื่น นั่งรถชมซาฟารี สโนว์บอร์ด, สกีลงเขาบนเส้นทางที่กำหนดไว้

 • การพักผ่อนอย่างสุดขั้ว

  ให้คุณได้ “การพักผ่อนอย่างสุดขั้ว” เหมาะกับผู้ที่ชอบกีฬาผาดโผนต่าง ๆ จักรยานผาดโผน, ว่าวร่ม, ล่องแก่ง, เบสจั๊มปิ้งและจักรยานวิบาก (ถนน, จักรยานภูเขา, จักรยานวิบาก, ลู่จักรยาน, เส้นทางจักรยานนอกถนน)

 • สำหรับเด็กและผู้หญิงตั้งครรภ์

  นักเดินทางกลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์ด้านภาษีและการกรอกแบบฟอร์มมากที่สุดกรมธรรม์ประกันภัย EKTA

 • การเข้าประเทศอื่น

  กาแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสจะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชายแดนไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก หากต้องการเข้าประเทศต่าง ๆ คุณจะต้องมีประกันที่คุ้มครองการรักษาโควิด

 • กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการเดินทางทุกรูปแบบ

  เลือกประเทศที่ต้องการไป ประเภทของการพักผ่อน ระยะเวลาการคุ้มครอง เงินเอาประกัน และความเสียงเพิ่มเคิม กรมธรรม์จะถูกส่งเข้าอีเมลของคุณภายใน 5 นาที

 • ประกันโควิด

  ประกัน EKTA รวมการสังเกตอาการในประเทศอื่นเป็นเวลา 14 วัน จ่ายเงินค่าที่พักสูงสุด 70$ / วัน ครอบคลุมค่าตรวจโควิด ค่ารักษา และค่ารักษาผู้ป่วย

เกิดเหตุอะไรขึ้นได้บ้างระหว่างที่ไปเที่ยวประเทศอื่น

logo
 • กระดูกร้าว ขาแพลง ฟกช้ำ
 • อาหารเป็นพิษ
 • โทรเรียกหมอหรือรถพยาบาล
 • สัมภาระหาย
 • ยกเลิกเที่ยวบิน
 • ถูกกักตัวดูอาการ 14 วัน

ลูกค้ามากกว่า 2 654 000 คนให้ความไว้วางใจ

ЕКТА บริษัทประกันภัยได้รับคะแนน 4.9-5

ขึ้นอยู่กับ 1030 รีวิว

trust-pilot
ЕКТА บริษัทประกันภัยได้รับคะแนน 4.8-5

ขึ้นอยู่กับ 2174 รีวิว

votes
logo
logo
START
50 000,00 USD
คุ้มครองทั่วโลก
 • ความคุ้มครองการรักษา COVID-19
 • การดูแลรักษาทางการแพทย์
 • การรักษาเนื่องจากการบาดเจ็บ (ผู้ป่วยนอก)
 • โทรหาหมอ
 • การตรวจ/ปรึกษาแพทย์
 • ทันตกรรมฉุกเฉิน
 • อาการโรคเรื้อรังกำเริบ
 • การรักษาผู้ป่วยนอก
 • การรักษาผู้ป่วยใน
 • การดูแลผดุงครรภ์จนถึงสัปดาห์ที่ 27
 • โทรฉุกเฉิน
 • โทรเรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาล
 • การส่งตัวโดยเครื่องบินทางการแพทย์
 • การส่งตัวเพื่อทำการรักษาในภูมิลำเนา
 • ความคุ้มครองของการวินิจฉัย COVID-19 จะให้ถ้าทดสอบ PCR เป็นบวก
 • ความคุ้มครองการรักษา COVID-19
 • การดูแลรักษาทางการแพทย์
 • การรักษาผู้ป่วยนอก
 • การรักษาผู้ป่วยใน
 • การกักตัวเพื่อสังเกตอาการนานสูงสุด 15 วัน
 • จำกัด 10% ของวงเงินคุ้มครอง
 • ว่ายน้ำในสระ ทะเล มหาสมุทร ฯลฯ
 • บริการพิเศษในกรณีที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในเลือด
 • ชำระค่าสื่อสารทางโทรศัพท์ - 100 USD/EUR
 • สัมภาระสูญหาย
 • สัมภาระล่าช้า
 • เอกสารสูญหาย
 • การชดเชยการสูญเสียที่นำไปสู่การเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์กีฬาที่เช่า / ปล่อยให้เช่า
 • ชดเชยค่าตั๋วหลังกลับประเทศ
 • ส่งตัวเด็กเล็กกลับบ้าน
 • เที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 4 ชั่วโมง
 • 15 วัน
 • การรักษาผู้ป่วยใน
 • ค่าใช้จ่ายในการอยู่ต่างประเทศ
 • การเดินทางหลังจากการรักษาผู้ป่วยใน
 • ค่าที่พักในโรงแรมของญาติ 1 คนในช่วงระยะเวลารักษาตัวแบบผู้ป่วยในของผู้เอาประกัน
 • ค่าเดินทางของญาติ 1 คนของผู้เอาประกันกรณีต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายในการอยู่ต่างประเทศหลังสัญญาหมดอายุ
 • ค่าชดเชยอันเป็นผลมาจากความเสียหายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลที่สาม
 • ค่าชดเชยอันเป็นผลมาจากความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับบุคคลที่สาม
 • ค่าชดเชยอันเป็นผลมาจากความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
 • การเดินทางโดยรถยนต์ไปยังสถานีบริการที่ใกล้ที่สุด
 • การส่งตัวคนขับและผู้โดยสารกลับประเทศภูมิลำเนา
 • รถเสียหรือเกิดความเสียหายอย่างกะทันหันเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน
 • ส่งศพกลับภูมิลำเนา
 • ฝังศพในประเทศที่เยี่ยมเยิน
 • การชำระค่าใช้จ่ายของปฏิบัติการค้นหา
 • การชำระค่าใช้จ่ายของปฏิบัติการค้นหาในสถานที่ห่างไกล
 • การเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย (อุบัติเหตุ รวมถึงการเสียชีวิต ทุพพลภาพ ฯลฯ
 • กิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกาย
 • วันหยุดสุดขั้ว ตัวเลือกเพิ่มเติม
 • กีฬา ตัวเลือกเพิ่มเติม
GOLD
+ covid
150 000,00 USD
คุ้มครองทั่วโลก
 • ความคุ้มครองการรักษา COVID-19
 • การดูแลรักษาทางการแพทย์
 • การรักษาเนื่องจากการบาดเจ็บ (ผู้ป่วยนอก)
 • โทรหาหมอ
 • การตรวจ/ปรึกษาแพทย์
 • ทันตกรรมฉุกเฉิน
 • อาการโรคเรื้อรังกำเริบ
 • การรักษาผู้ป่วยนอก
 • การรักษาผู้ป่วยใน
 • การดูแลผดุงครรภ์จนถึงสัปดาห์ที่ 27
 • โทรฉุกเฉิน
 • โทรเรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาล
 • การส่งตัวโดยเครื่องบินทางการแพทย์
 • การส่งตัวเพื่อทำการรักษาในภูมิลำเนา
 • ความคุ้มครองของการวินิจฉัย COVID-19 จะให้ถ้าทดสอบ PCR เป็นบวก
 • ความคุ้มครองการรักษา COVID-19
 • การดูแลรักษาทางการแพทย์
 • การรักษาผู้ป่วยนอก
 • การรักษาผู้ป่วยใน
 • การกักตัวเพื่อสังเกตอาการนานสูงสุด 15 วัน
 • ไม่มีขีดจำกัด
 • ว่ายน้ำในสระ ทะเล มหาสมุทร ฯลฯ
 • ไม่ติดตามโดยบริษัทประกันภัย
 • ชำระค่าสื่อสารทางโทรศัพท์ - 100 USD/EUR
 • สัมภาระสูญหาย
 • สัมภาระล่าช้า
 • เอกสารสูญหาย
 • การชดเชยการสูญเสียที่นำไปสู่การเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์กีฬาที่เช่า / ปล่อยให้เช่า
 • ชดเชยค่าตั๋วหลังกลับประเทศ
 • ส่งตัวเด็กเล็กกลับบ้าน
 • เที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 4 ชั่วโมง
 • 15 วัน
 • การรักษาผู้ป่วยใน
 • ค่าใช้จ่ายในการอยู่ต่างประเทศ
 • การเดินทางหลังจากการรักษาผู้ป่วยใน
 • ค่าที่พักในโรงแรมของญาติ 1 คนในช่วงระยะเวลารักษาตัวแบบผู้ป่วยในของผู้เอาประกัน
 • ค่าเดินทางของญาติ 1 คนของผู้เอาประกันกรณีต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายในการอยู่ต่างประเทศหลังสัญญาหมดอายุ
 • ค่าชดเชยอันเป็นผลมาจากความเสียหายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลที่สาม
 • ค่าชดเชยอันเป็นผลมาจากความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับบุคคลที่สาม
 • ค่าชดเชยอันเป็นผลมาจากความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
 • การเดินทางโดยรถยนต์ไปยังสถานีบริการที่ใกล้ที่สุด
 • การส่งตัวคนขับและผู้โดยสารกลับประเทศภูมิลำเนา
 • รถเสียหรือเกิดความเสียหายอย่างกะทันหันเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน
 • ส่งศพกลับภูมิลำเนา
 • ฝังศพในประเทศที่เยี่ยมเยิน
 • การชำระค่าใช้จ่ายของปฏิบัติการค้นหา
 • การชำระค่าใช้จ่ายของปฏิบัติการค้นหาในสถานที่ห่างไกล
 • การเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย (อุบัติเหตุ รวมถึงการเสียชีวิต ทุพพลภาพ ฯลฯ
 • กิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกาย
 • วันหยุดสุดขั้ว ตัวเลือกเพิ่มเติม
 • กีฬา ตัวเลือกเพิ่มเติม
MAX+
+ covid
500 000,00 USD
คุ้มครองทั่วโลก
 • ความคุ้มครองการรักษา COVID-19
 • การดูแลรักษาทางการแพทย์
 • การรักษาเนื่องจากการบาดเจ็บ (ผู้ป่วยนอก)
 • โทรหาหมอ
 • การตรวจ/ปรึกษาแพทย์
 • ทันตกรรมฉุกเฉิน
 • อาการโรคเรื้อรังกำเริบ
 • การรักษาผู้ป่วยนอก
 • การรักษาผู้ป่วยใน
 • การดูแลผดุงครรภ์จนถึงสัปดาห์ที่ 27
 • โทรฉุกเฉิน
 • โทรเรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาล
 • การส่งตัวโดยเครื่องบินทางการแพทย์
 • การส่งตัวเพื่อทำการรักษาในภูมิลำเนา
 • ความคุ้มครองของการวินิจฉัย COVID-19 จะให้ถ้าทดสอบ PCR เป็นบวก
 • ความคุ้มครองการรักษา COVID-19
 • การดูแลรักษาทางการแพทย์
 • การรักษาผู้ป่วยนอก
 • การรักษาผู้ป่วยใน
 • การกักตัวเพื่อสังเกตอาการนานสูงสุด 15 วัน
 • ไม่มีขีดจำกัด
 • ว่ายน้ำในสระ ทะเล มหาสมุทร ฯลฯ
 • ไม่ติดตามโดยบริษัทประกันภัย
 • ชำระค่าสื่อสารทางโทรศัพท์ - 100 USD/EUR
 • สัมภาระสูญหาย
 • สัมภาระล่าช้า
 • เอกสารสูญหาย
 • การชดเชยการสูญเสียที่นำไปสู่การเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์กีฬาที่เช่า / ปล่อยให้เช่า
 • ชดเชยค่าตั๋วหลังกลับประเทศ
 • ส่งตัวเด็กเล็กกลับบ้าน
 • เที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 4 ชั่วโมง
 • 15 วัน
 • การรักษาผู้ป่วยใน
 • ค่าใช้จ่ายในการอยู่ต่างประเทศ
 • การเดินทางหลังจากการรักษาผู้ป่วยใน
 • ค่าที่พักในโรงแรมของญาติ 1 คนในช่วงระยะเวลารักษาตัวแบบผู้ป่วยในของผู้เอาประกัน
 • ค่าเดินทางของญาติ 1 คนของผู้เอาประกันกรณีต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายในการอยู่ต่างประเทศหลังสัญญาหมดอายุ
 • ค่าชดเชยอันเป็นผลมาจากความเสียหายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลที่สาม
 • ค่าชดเชยอันเป็นผลมาจากความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับบุคคลที่สาม
 • ค่าชดเชยอันเป็นผลมาจากความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
 • การเดินทางโดยรถยนต์ไปยังสถานีบริการที่ใกล้ที่สุด
 • การส่งตัวคนขับและผู้โดยสารกลับประเทศภูมิลำเนา
 • รถเสียหรือเกิดความเสียหายอย่างกะทันหันเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน
 • ส่งศพกลับภูมิลำเนา
 • ฝังศพในประเทศที่เยี่ยมเยิน
 • การชำระค่าใช้จ่ายของปฏิบัติการค้นหา
 • การชำระค่าใช้จ่ายของปฏิบัติการค้นหาในสถานที่ห่างไกล
 • การเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย (อุบัติเหตุ รวมถึงการเสียชีวิต ทุพพลภาพ ฯลฯ
 • กิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกาย
 • วันหยุดสุดขั้ว ตัวเลือกเพิ่มเติม
 • กีฬา ตัวเลือกเพิ่มเติม
ส่วนลด
00:00:00
-37%

วิธีซื้อประกันการเดินทาง

 • คำนวณ
  เบี้ยประกัน
  ของ
  กรมธรรม์
 • กรอกข้อมูล
  ของคุณ
  ให้ถูกต้อง
 • ตรวจสอบ
  ข้อมูล
  ส่วนตัว
 • ชำระค่า
  เบี้ยกรมธรรม์
  โดยสะดวก
 • ยืนยันอีเมลของคุณ
  และดาวน์โหลดกรมธรรม์
  ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ
START
GOLD
MAX+

ประเทศและวันที่เดินทาง

รายละเอียด
ระยะเวลาการเดินทาง: วัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ซื้อ:

กรอกนามสกุลและชื่อด้วยอักษรภาษาอังกฤษเหมือนในหนังสือเดินทาง

การตรวจสอบข้อมูล

ผู้ซื้อ:
ผู้ร่วมการเดินทาง:
ชื่อเต็ม: หนังสือเดินทาง: วันเกิด:
security

คำถามที่พบบ่อย

คำชม

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo